All for Joomla All for Webmasters
Časté dotazy
od našich zákazníků

Úklidové služby

Mám novou dlažbu a přes ujištování prodejce že nedojde k znečištění, podlaha je zejména v místech kde se chodí tmavší a nejde vyčistit.

Pravděpodobně se jedná o keramický materiál, tzv. slinutá dlažba, s jemným mikroporézním povrchem. Jedná se o moderní materiál jemné kameniny, jenž je charakterizován velmi jemnými vstupy do pórů, jež na jedné straně pozitivně, ale částečně zabrání uchycení nečistot, na druhé straně volně usazené látky jako prach, různé otěry atd. jsou pomocí vlhkosti usazovány dovnitř struktury dlažby a právě vzhledem k výše zmíněným jemným vstupům do pórů, jsou bez zkušenosti a v současné době bez moderní technologie velmi těžko odstranitelné.

Je celkem zbytečné na odstranění usazenin v pórech využívat velmi abrasivní kotoučové pady na těžkých strojích, neboť může nastávat efekt postupného mechanického působení na povrch a nečistota stejně ulpívá dále. Stejně tak, velké množství chemických přípravků uvolní nečistotu na povrchu, nicméně nepronikne do mikrostruktury slinuté dlažby.

Společnost ORSETO využívá chemické přípravky, jež splňují ekologická kriteria, tzn. tenzidy v nich obsažené jsou z 90 % biologicky odbouratelné. Při vlastním čištění je přípravek (výrobcem vyvinutý pro tento druh dlažby) na podlahu v poměrně velkém množství volně položen. Charakteristikou tohoto polárního (využívajícího efektu kladného a záporného pólu) čističe je, že je schopen proniknout do výše zmíněných mikroskopických pórů a usazeninu uvolnit. Poté se použije mikrofázový pad ( princip mikrovlákna, populárně nazývané švédské utěrky ) a uvolněná nečistota se sejme. Nasycený pracovní roztok s uvolněnými látkami se odstraní podtlakem pomocí vodního vysavače. V tuto chvíli zpravidla krytina jeví známky čistoty, avšak stále vzhledem k vysokému pH (dáno čističem) povrchu podlahy, je nutno použít obyčejnou vodu a povrch „neutralizovat“. Poté, co je i čistá voda vysáta, lze konstatovat vyčištění mikroporézní dlažby.

Mám na podlaze dlažbu a chtěl bych ji nějakým způsobem „navoskovat“, aby byla chráněna a aby se neusazovala nečistota.

Práce s povrchem je výběrová, denní stírání lze řešit obyčejnou vodou (tato je základním polárním čističem ), třeba i s přidáním běžně dostupného saponátového přípravku. Zde je ovšem riziko rychlého znečištění, neboť vlhkost velmi pomůže proniknout nečistotám do čištěním otevřených pórů dlažby a urychlí znovu potřebu procesu generálního čištění. Druhá varianta je, póry vyplnit speciálním přípravkem, jež obsahuje silikonové, vodou nerozpustné pryskyřice, jež natrvalo ochrání dlažbu před vnikem nečistot. Nevýhodou však je poměrně vysoká náročnost metodiky pokládky, např.nutná doba zasychání cca 48 hodin, nevratnost pokládky, atd. Výhodou této metody je naopak trvalost po celou dobu životnosti dlažby.

Společnost ORSETO využívá v podmínkách provozu pravděpodobně nejefektivnější metodu běžného denního stírání. Jedná se o přípravek, jež v přesném dávkování plní dvě funkce současně (tzv. jednofázové stírání ). Speciální kombinace tenzidů rozpustí nečistoty po celé ploše a přenáší je do textilních vláken mopů, kde ulpí. Současně tento přípravek zanechává na podlaze vysokomolekulární tenzidový film s ošetřovaným vzhledem. Při každém stírání se tenzidový film znovu obměňuje. Výrobce přípravku povoluje i vysokoobrátkové leštění, nicméně většinou se nepoužívá, neboť pohyb 50 kg těžkého rotačního kotouče ve velmi členěném prostoru, by mohl způsobit škody velké hodnoty.

Mnohdy diskutovaná je pokládka metalických disperzí ( dále „vosků ). Žádná mikroporézní dlažba není přizpůsobena na přilnutí „vosků“. Je pro to jediný důvod. „Vosky“ nepřilnou k mikroporéznímu povrchu. Žádný výrobce „vosku“ nedá doporučení k pokládce. V okamžiku nepřilnutí při položení, může se projevit několik dnů po pokládce, kdy s navlhčeným mopem se disperze („vosk“) odchlípne a jde lehce sejmout z podlahy, je velmi problematické uplatňování reklamací. Pravděpodobně bude na vině úklidová firma, jež měla vědět, že „vosk“ nemúže na mikrodlažbu pokládat.

Jakým způsobem provádíte vlhké čištění koberců?

Čištění textilních podlahových krytin z umělých vláken provádíme metodou umístění beztenzidového přípravku, jež je postaven na fosfátových solích. Výhoda tohoto čištění spočívá ve skutečnosti, že pokud se používají různé saponátové či mýdlové (jedná se o tytéž přípravky) odlučovače nečistot, vždy na koberci po vyschnutí vody utkví zbytky čističů (tzv.tenzidy), jež následně púsobí jako lapače nečistot, v praxi to znamená, že několik dnů po uschnutí se na koberci zdá jako by byl nečistěn. Tato vlastnost je v naší praxi potlačena na nejvyšší možnou míru, právě používáním přípravku, jež žádné tenzidy neobsahuje.

Přípravek je na koberec umístěn pomocí rozprašovací lahve a drobné kapénky roztoku uvolňují nečistoty ulpělé na vlasu koberce. Poté je koberec mechanicky opracován tzv. kobercovým padem z mikrovlákna jež je umístěn na těžkém kotoučovém stroji. Ulpělé nečistoty, jež jsou uvolněny čistícím přípravkem, jsou dále mechanicky narušeny právě mikrofázovým padem. Teprve poté se použije klasický stroj na koberce, tzv. extraktor, jež však již nerozstřikuje pracovní roztok, ale pouze obyčejnou vodu, jež se vmísí mezi uvolněné nečistoty a textilní krytinu. Následně nastane proces vysátí nečistot s vodou pomocí silného průmyslového vysavače. Tato metoda je výhodná v tom, že v praxi snížíme na přijatelnou hodnotu promáčení textilie, tudíž proces schnutí koberce je rychlejší. Přesto je nutno s dobou schnutí počítat, proto čištění provést např. v sobotu, aby textilie do pondělí byla vysušená.(Toto však je jen příklad) Během čištění pravděpodobně lze narazit na nečistoty, o nichž víme, že běžnému čištění odolávají. Jedná se o skvrny po černé kávě, žvýkačkách, sladkých nápojích atd. Známe metody jak velkou většinu těchto odstranit, nicméně z důvodů serióznosti nutno vzít v úvahu, že některé skvrny se neuvolní a nelze v rámci těchto metod je odstranit.

Můj vlněný koberec se musí čistit pouze nasucho, provádíte tento způsob čištění?

Ano, některé druhy podlahových textilií, zejména přírodní vlákna vyžadují pouze jedinou možnost čištění. Tzv. suché čištění. Čistící prostředek je prášek, vizuálně připomíná piliny, který se pomocí kotoučového stroje zapracuje do kobercového vlasu. Tento rozdrolený prach má schopnost při absorbování vlhkosti z ovzduší na sebe vázat usazeniny na vlasu textilie. Poté se nečistoty z koberce vysají silným vysavačem, vybavený klepačem. Výhody použití této metody jsou i pro ostatní druhy textilních krytin zřejmé. Koberec zůstane kdykoli suchý .Nevznikají okraje od vody. Nevýhody této metody jsou nezanedbatelné. Vstupní hodnota kvalitního čistícího prášku je několikanásobně vyšší než přípravky tekuté. Efektivita, neboli výsledná kvalita vyčištění neodpovídá srovnatelnému způsobu čištění textilie jiným (vlhkým) čištěním. Nicméně suché čištění koberců provádíme.

V naší firmě je ve vstupních prostorách včetně chodby umístěn na podlaze mramor. Je zašlý a poškrábaný. Byla nám doporučována krystalizace. Děláte něco takového?

Ano, předpokládám, že Vám pomoci můžeme. Především chci upozornit, že krystalizování není v žádném případě metoda, kdy na vlastní materiál nanášíme vrstvu jiného materiálu, jako je to v případě voskování – přesněji pak nanášení akrylátových disperzí. Krystalizace je metoda, nebo chcete-li technologie, kdy působením chemického prostředku, který obsahuje hehafluorkřemičitan amonný, hexafluorkřemičitan hořečnatý a kyselinu šťavelovou. Přetváříme strukturu vlastního přírodního materiálu – v tomto případě mramoru,který je z velké části tvořen uhličitanem vápenatým, a po daném časovém intervalu chemický prostředek beze zbytku z podlahy odstraníme. Chemickou cestou tak vytváříme na povrchu vrstvu křemičitanu vápenatého, což je vlastně sklovina. Proč krystalizovat ? – Je několik důvodů :

  1. Prostředek, který se používá ke krystalizaci obsahuje hexafluorkřemičitany, které reagují s uhličitanem vápenatým. Výsledkem této reakce je flornan vápenatý ( CaF2 ), který je odolnější vůči působení kyselin a zároveň povrch kamene vytvrzuje.
  2. Dále obsahuje síru. Síra je velmi jemný prášek, který nereaguje se žádnou složkou kamene. Působí zde jako velmi jemné brusivo, které napomáhá odstranit velmi jemné rýhy v kameni a tak zlepšuje a podporuje reakci hexafluorkřemičitanů.
  3. Lesk. Po krystalizaci se zvýrazní barva mramoru a výrazně se zvýší lesk.

Potřebuji co nejrychleji uklidit soukromý byt. Jaké máte termíny?

Předpokládám, že budete souhlasit, že nejideálnější je plánování v řádu týdnů, kdy je možno určit, že např. po malování v určitém termínu lze naplánovat úklidové práce. Naši pracovníci budou reagovat na Váš telefonát či mail a určitě se s Vámi spojí někdo, s kým se můžete domluvit o termínu, hodnotě, atd. Samozřejmě platí, že již nasmlouvané zakázky jsou plně platné a nové zakázky mohou být provedeny v jiných časech. Je samozřejmě věcí náhody, získat potvrzenou objednávku např na příští den, či na ten samý den. Nejjednodušší odpověď na „Jaké máte termíny“ je, spojte se s námi, pokusíme se udělat maximum.